Freedor till Lindesbergs Kommun


Vi har fått en beställning på 200 stycken Freedor av B&I. Slutkunden är Lindebergs Bostäder där installation sköts av NCC och är del i ett större projekt att uppgradera brandskyddet inom äldreboenden.

"Mycket glädjande att vi får förtroendet att leverera Freedor till äldreboenden i Lindesberg. Vi har under lång tid arbetat med att erbjuda Freedor till denna målgrupp där bla. dess freeswing funktion är mycket uppskattad.
Att Freedor fungerar med alla brand- och utrymningslarm på marknaden samt den ekonomiskt fördelaktiga lösningen har varit en nyckelfaktor till varför valet fallit på Freedor".

 


Freedor ny till webbsida

Freedor Smartsound

Läs mer

Deafgard minskad

Deafgard

Läs mer

Dorgard Pro grupp webb

Dorgard Pro Serien

Läs mer

dorgard

Dorgard Smartsound

Läs mer